ایمنی و بهداشت حرفه ای صنایع هرمزگان

این وبلاگ با هدف برقراری ارتباط موثر بین مسئولین بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع استان هرمزگان ایجاد شده است

تست خود شناسی( ویژه سیگاریهای که در حال ترک سیگار هستند )

اگر شما هنوز سیگار را ترک نکرده اید میتوانید با انجام این خودآزمائی میزان تمایل و وابستگی خود به سیگار را محک بزنید .

1-    اولین سیگار خود را درچه سنی روشن کردید ؟            

2-    آیا در روز بیش از یک پاکت سیگار می کشید ؟                            

3-آیا هر روز سیگار می کشید ؟                                                

4-آیا فقط زمانی که بی حوصله ، نگران و عصبی هستید سیگار می کشید؟        

5-آیا فقط به این دلیل که همکاران و دوستانتان سیگار می کشند شما نیز به سیگار روی می آورید ؟ 

6-آیا در وسایل شخصی یا لوازم خانه شما آثار سوختگی با آتش سیگار دیده می شود  ؟           

7-آیا تا کنون اتفاق افتاده که به دلیل تهیه سیگار دراواخر شب یا اوقات غیر معمول به فروشگاه بروید ؟   

 8- آیا هنگامی که سایر افراد به شما بگویند دود سیگارتان باعث ناراحتی آنها می شود ، دچار خشم شده و احساس ناخوشایندی به شما دست میدهد ؟                                                     

9-آیا هیچگاه پزشک یا دندانپزشک به شما پیشنهاد کرده که سیگار کشیدن را ترک کنید ؟            

10- آیا اغلب هنگام خرید سیگار یک جعبه (BOX ) یا چند ین بسته یکجا می خرید  ؟              

11- آیا تصور می کنید بدون سیگار کشیدن زندگی معنا و مفهومی ندارد؟                          

12- آیا شما هیچگاه به کسی قول داده اید که سیگار کشیدن را ترک کنید ؟                        

13- آیا تا کنون یک یا چند بار سیگار را ترک کرده و دوباره به آن روی آورده اید ؟            

14 آیا شما فقط تفریحاتی را انتخاب می کنید که بتوانید در حین آنها سیگار هم بکشید ؟     

15-آیا بنظر شما فردی که سیگار را ترک می کند یک شخص ضعیف و بی اراده است ؟                

16-آیا وجود تابلوی سیگار کشیدن ممنوع برای شما بی تاثیر است ؟                        

17- آیا گاهی اوقات به خاطرسیگار بحث و دعوا می کنید   ؟                                                  

 18- آیا شما با دوستان سیگاری احساس راحتی بیشتری می کنید و آنها را ترجیج می دهید؟

19 آیا امکان داشته ناخودآگاه سیگاری را روشن کرده باشید؟          

20- آیا در محیط کار بیشتر از خانه سیگار می کشید  ؟                    

21- آیا در اماکن بسته سیگار می کشید ؟                                     

22- آیا سیگار کشیدن شما در روابط با همسر یا افراد خانواده تان ایجاد اشکال کرده است  ؟                                                               

23 آیا هیچ یک از بستگان درجه یک شما مثل پدر،مادر،خواهروبرادر سیگاری هستند؟   

24- آیا همیشه سیگارهایتان را تا به آخر می کشید؟                     

25- اگر از خطرات ناشی از سیگار کاملا آگاه باشید آیا باز هم به سیگار کشیدن ادامه می دهید ؟    

 

 

ارزشیابی  فرم  تعیین میزان وابستگی به سیگار

 

برای امتیاز دهی پاسخها به صورت بلی و خیر باید باشد برای هر پاسخ بلی صفر امتیاز و برای هر  پاسخ  خیر یک امتیاز در نظر گرفته شده و برای  سؤال شماره یک اگر پاسخ زیر 18 سالگی باشد صفر امتیاز و اگر پاسخ 18 سالگی و بالاتر باشد یک امتیاز  تعلق میگیرد .

 

مجموع امتیاز ها :

 

10-0 : خطر ! وضعیت اضطراری است ! شما به شدت به سیگار معتادید ، درواقع به آن دلبسته اید . تمایل به ترک سیگار در شما وجود دارد ولی مرتبا آنرا سرکوب میکنید . اطرافیان شما بخصوص افراد خانواده تان از اینکه محیط سالم زندگی شان را با دود سیگار آلوده میسازید بسیار ناراضی هستند ، هرچند آنرا بیان نمیکنند .

شاید شما بدلیل کم اطلاعی از خطرات دود سیگار ، نسبت به سلامتی خود و دیگران بی تفاوت هستید . به هرحال آگاه باشید که خطر دود سیگار در افراد غیر سیگاری بخصوص کودکان و زنان باردار بسیار وخیم تر از افراد سیگاری است .

 

20-11 : هشدار ! علاقه شما به سیگار بیش از هرچیز دیگری است و این بسیار خطرناک است . شما در جهت ترک سیگار کوششهایی کرده اید ولی بدلایل نا معلومی ناکام بوده اید .

 خوشبختانه تا حدودی خطرات دود سیگار را میشناسید ولی اطلاعات شما کافی نیست ، در واقع آنها را باور ندارید .

در اطراف شما دوستانی هستند که با رفتارشان شما را به بیشتر سیگار کشیدن تشویق میکنند . آیا آنها را به عنوان دوست واقعی قبول دارید ؟

 

 25-21 : زنگ خطر بصدا در آمده است ! هنوز دیر نشده ، میتوانید جایگزین بهتر و سودمندتری برای سیگار پیدا کنید . اگر فرزند کوچک شما بیش از دیگر بچه ها به عفونتهای  تنفسی مبتلا میشود ، علت آن وجود دود سیگار در ریه های نازنین اوست .

دندانهای شما زودتر از موعد پوسیده میشود و شما از اینکه مرتبا به دندانپزشک سر بزنید و هزینه های     سرسام آور بپردازید  کلافه شده اید .

و شایدهم از خود میپرسید پس آنهایی که سیگاری نیستند برای رهایی از عصبانیت و استرسهای گوناگون چه  میکنند ؟

راستی چه میکنند ؟؟؟؟؟

 

تهیه و تنظیم : نیلوفر احمدی - کارشناس بهداشت حرفه ای