ایمنی و بهداشت حرفه ای صنایع هرمزگان

این وبلاگ با هدف برقراری ارتباط موثر بین مسئولین بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع استان هرمزگان ایجاد شده است

کاریکاتورهایی با مضامین اجتماعی سیاسی اقتصادی بهداشتی ایمنی و غیره !

برای دیدن تصاویر به این صفحه بروید