ایمنی و بهداشت حرفه ای صنایع هرمزگان

این وبلاگ با هدف برقراری ارتباط موثر بین مسئولین بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع استان هرمزگان ایجاد شده است

رابطه بین ایمنی و ریاضی
نویسنده : نیلوفر احمدی - ساعت ٩:۳۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٩
 

 

 یک سرگرمی جالب !

 

چگونه ثابت کنیم که ایمنی به میزان 100 درصد به روش و یا رفتار افراد وابسته است

 

 میخواهیم به روش ریاضی ارتباط بین " ایمنی "  با کلمات " دانش " و " سخت کوشی " و " رفتار " پیدا کنیم . البته این نتیجه گیری  به زبان انگلیسی میباشد : 

 

فرض کنیم الفبای انگلیسی به ترتیب از

:A تا Z

   A- B- C-  D-  E- F- G- H- I-  J-  K-  L-  M-  N-  O-  P- Q-  R-  S-  T-  U-  V-  W-  X-  Y-  Z

 

معادل شوند با اعداد از 1 تا 26 درصد :

   1- 2- 3 -4- 5- 6- 7- 8 -9-10- 11-12- 13-14- 15- 16- 17- 18- 19-   20- 21- 22- 23-  

24- 25- 26

پس نتیجه میگیریم کلمه " دانش " در زبان انگلیسی :

KNOWLEDGE :

 

        K +  N  + O  + W +  L  + E + D + G + E

        11 + 14 + 15 + 23 + 12 + 5 + 4 + 7 + 5   =   96%

برابر است با 96 درصد یعنی ایمنی 96 درصد به دانش افراد بستگی دارد.

و کلمه "سخت کوشی " یا

HARD WORK

        H + A + R  + D + W +  O +  R  + K

        8 +  1 + 18 + 4 + 23 + 15 + 18 + 11   =   98%

برابر میشود با 98 درصد یعنی ایمنی به میزان 98 درصد به سخت کوشی اشخاص مرتبط است . 

 

اما کلمه " روش " یا " رفتار" یعنی کلمه جادوئی

ATTITUDE

برابر میشود با 100 درصد

        A + T  + T  +  I + T  +  U  + D + E

 

 

 

پس نتیجه میگیریم که:

ایمنی به میزان 100 درصد به روش و یا رفتار افراد وابسته است

منبع: فایلهای آموزشی سایت OSHA