ایمنی و بهداشت حرفه ای صنایع هرمزگان

این وبلاگ با هدف برقراری ارتباط موثر بین مسئولین بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع استان هرمزگان ایجاد شده است

آشنائی با سیستمهای نظارتی بر " مدیریت ایمنی و بهداشت " در کشورهای درحال توسعه
نویسنده : نیلوفر احمدی - ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩
 

1-  وزارت منابع انسانی سنگاپور

در کشور سنگاپور که یکی از کشورهای درحال توسعه در منطقه جنوب غرب آسیا میباشد" وزارت  منابع انسانی (Ministry of Manpower ) "وظیفه نظارت بر چگونگی عملکرد " مدیریت ایمنی و بهداشت " در واحدهای صنعتی این کشور را برعهده دارد.

شما میتوانید در سایت اینترنتی این وزارتخانه آمار  " حوادث" و " بیماریهای " محیط کار را بطور کامل مشاهده نمائید. جزئیاتی که در این جداول درج شده حاکی از اهمیت  اطلاع رسانی و برنامه ریزی  از دیدگاه مدیران این کشور  در زمینه ایمنی و بهداشت میباشد. 

وزارت منابع انسانی سنگاپور در سال 2009 اعلام کرد که ضریب تکرار حادثه( AFR) در کشور برابر با 1.8 میباشد و تا سال 2018 این رقم میبایست کاهش یابد.

در سنگاپور در سال 2009 به ازای هر 100 هزارکارگر2.9 مورد مرگ بعلت کار  و 446 مورد حادثه اتفاق افتاد. طی همین مدت به ازای هر 100 هزارکارگر 19.3 مورد بیماری شغلی کشف و ثبت گردید.

 

خط مشی این وزارت خانه چنین اعلام شده است:

توجه اکید بر ایجاد و استقرار " فرهنگ ایمنی و بهداشت" در تمام محیطهای کاری .

همچنین این وزارتخانه برای مدیران صنایع پیامی با این مضمون دارد :

1- مدیریت ضعیف و ناکارآمد ایمنی منجر میشود به افزایش هزینه های شما .

2- مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال ایمنی و بهداشت محیط کار هم وظیفه کارفرما و هم کارکنان است.