ایمنی و بهداشت حرفه ای صنایع هرمزگان

این وبلاگ با هدف برقراری ارتباط موثر بین مسئولین بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع استان هرمزگان ایجاد شده است

سنجش عوامل زیان آور محیط کار
نویسنده : نیلوفر احمدی - ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
 

تجهیزات  مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان برای  سنجش عوامل زیان آور محیط کار

 

کلیه خدمات توسط کارشناس بهداشت حرفه ای با مجوز صادره از مرکز بهداشت استان انجام میگیرد.

 

درصورت تمایل به عقد قرارداد سنجش با شماره تلفن 3353012-0761 تماس بگیرید.

 

 

 

نوع عامل زیان آور

تجهیزات موجود

نوع خدمات

1

سروصدا

صدا سنج ساده

1- بازدید ازکارگاه

2- ایستگاه بندی

3- صداسنجی ساده

صداسنج آنالیزوردار دیجیتالی

1-بازدید ازکارگاه

2-ایستگاه بندی

3- صداسنجی و آنالیز در فرکانسهای مختلف

دستگاه دوزیمتر صدا

1-بازدید از کارگاه

2-دوزیمتری کوتاه مدت (کمتراز یک شیفت )

3-دوزیمتری بلند مدت ( یک شیفت )

2

نورمرئی / اشعه UV / اشعه IR

لوکس متر/ UV متر / IRمتر

1-بازدید ازکارگاه

2-تهیه نقشه

3-سنجش شدت روشنائی/ اشعه

3

اشعه ایکس

دستگاه سنجش اشعه ایکس و گاما

1-بررسی مقدماتی کارگاه

2-سنجش شدت اشعه

اشعه گاما

4

میدان الکتریکی

دستگاه سنجش میدانهای الکترومغناطیسی

1-بررسی مقدماتی کارگاه

2-سنجش شدت میدان

5

میدان مغناطیسی

6

استرس گرمائی

WBGT متر دیجیتالی و سایر متعلقات

1-بررسی مقدماتی کارگاه

2-سنجش شاخص WBGT

7

گازها و بخارات

پمپ نمونه بردار پیستونی به انضمام متعلقات

1-بررسی مقدماتی کارگاه

2-سنجش به روش قرائت مستقیم با استفاده از دتکتور تیوب

8

گردوغبارکلی

پمپ نمونه بردار فردی پرتابل  به انضمام متعلقات

1-بررسی مقدماتی کارگاه

2-نمونه برداری با استفاده از فیلتر

3-تعیین مقدار آلاینده به روش وزنی

 

دوستان و همکاران بهداشت حرفه ای توجه بفرمایند که سنجش عوامل زیان آور بخصوص عوامل فیزیکی محیط کار بخصوص " صدا" باید بر اساس دستورالعملهای موجود در رفرنسهای بهداشت حرفه ای( ایستگاه بندی یا دوزیمتری) باشد در غیر اینصورت امکان مقایسه مقادیر اندازه گیری شده با مقادیر استاندارد وجود نداردو فاقد ارزش علمی است.