هزینه های حوادث و بیماریهای محیط کار

یکی از مسائل حل نشده همه جوامع صنعتی " هزینه های بیماریها و حوادث محیط کار " است. محاسبه و گاه تخمین این هزینه ها ارقامی نجومی را پیش چشم می آورد که جدا از حیرت آور بودنشان ما را به تفکر و تاملی دوباره در زمینه " پیشگیری " وا میدارد .

جدولی که در ادامه این مطلب مشاهده میکنید مربوط به  " هزینه های حوادث و بیماریهای محیط کار " بریتانیا  فقط طی یک سال است که آنرا  از سایت www.hazards.org  ترجمه کرده و برای اگاهی شما عزیزان گذاشته ام امیدوارم مورد استفاده علاقه مندان قرارگیرد.

یادآوری میکنم که تا چند سال قبل هم مشابه چنین جدولی را سازمان تامین اجتماعی منتشر میکرد اما در سالهای اخیر بدلایلی که برای من ناشناخته است نحوه اطلاع رسانی سازمان تغییر کرده و مشخص نیست هزینه ها و خسارتهای حوادث و بیماریهای مرتبط با کار در کشورما چه مقدار میباشد .

 

سهم جامعه

سهم کارکنان

سهم کارفرما

هزینه ها

17.3- 11.3

9.4- 5.9

1.5

بیماریها

10.7- 5.9

6.3- 3.3

1.1.-1

حوادث منجر به جراحت

5.3- 1.4

-

5.3 – 1.4 

سایر حواث

31.8- 20

14.7- 10.1

7.8- 3.9

مجموع هزینه ها

همچنین اگر هزینه ها را بر حسب درصد محاسبه نمائیم سهم کارفرما 14.4 سهم کارکنان 27 و سهم جامعه 58.6 درصد خواهد بود.

توضیحات:

·        هزینه ها بر حسب میلیارد پوند!! میباشد.

·        نه فقط در بریتانیا بلکه در اغلب کشورها کارفرمایان تنها بخش اندکی از هزینه های حوادث و بیماریهای محیط کار را پرداخت میکنند در صورتی که بعلت  کوتاهی در ایجاد شرایط مناسب ایمنی و بهداشتی در محل کار بیشترین تقصیرها در وقوع بیماریها و حوادث شغلی متوجه آنهاست.

منبع:

 costs of Britain of workplace accidents and work-related ill-health ,HSE June 2004

 

 

/ 2 نظر / 45 بازدید
رادفر

سلام وبلاك شما لينك شد [گل]

مهری

با سلام خيلي جالب بود ممنونم.