22 مهرماه : 14 اکتبر روز جهانی استاندارد

 

 استاندارد چیست؟

تعریف استاندارد :
استاندارد در لغت به معنی نظم ، قاعده و قانون است . لیکن در رابطه با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، این واژه اینگونه تعبیر می شود : معیار و روشی که بر اساس آن کیفیت یک کالا و خدمت ، مورد مقایسه و سنجش قرار می گیرد .

اندازهٔ معمول هر چیز را که بر پایه قرارداد، سنت یا تصمیم سازمانی مبنا و پیمانه اندازه‌گیری درنظر گرفته شده را استاندارد می‌گویند.

معمولاً برای بسیاری از کالاها، مواد و مفاهیم یک نمونهٔ استاندارد در نظر گرفته شده‌است و بقیه مواد یا مفاهیم موجود را با نمونه استاندارد خودش سنجیده و اندازه‌گیری کمیتی یا کیفیتی می‌کنند.

برای نمونه برای درازا، جرم و دیگر واحدهای اندازه‌گیری «استانداردهای اولیه‌»ای تعیین شده که در آزمایشگاه‌های ویژه یا سازمان‌های استاندارد نگهداری می‌شود.

در بیشتر کشورها سازمانی وجود دارد که بر کیفیت کالاها نظارت می‌کند و به نام سازمان استاندارد معروف است.

در ایران موسسه مرجع برای استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.

اولین بار سازمان استاندارد در سال ۱۹۴۷ تأسیس شد.

 

اما در بهداشت حرفه ای و ایمنی استاندارد چه نقش و جایگاهی دارد ؟

 

همه ما با اصطلاحاتی نظیر : TLV یا  BEI  و نظایر آنها که همان حدود مجاز تماس شغلی  هستند آشنا هستیم .

این واژگان بیانگر حد آستانه تماس کارکنان با عوامل بیماریزا در محیط کار طی یک شیفت کاری میباشد بعنوان نمونه : وقتی میگوئیم TLV  برای فلان ماده شیمیائی در هوای محیط کار 0.3 میلی گرم بر متر مکعب میباشد بدین معناست که مقدار  این ماده در هوای تنفسی افراد شاغل طی یک شیفت هشت ساعته نباید از این مقدار تجاوز کند به عبارتی عدد فوق یک استاندارد برای مقدار آن ماده خطرناک میباشد.

در خصوص ایمنی نیز استانداردهای بسیاری داریم بعنوان مثال استانداردهای  سیستم اطفاء حریق که معمولا براساس استانداردهای سازمانNFPA طراحی میشود.

اخیرا در رابطه با لوازم و تجهیزات ایمنی ازقبیل لوازم حفاظت فردی ( لباس کار - ماسک - عینک - کفش و ....) استانداردهایی از طرف مرکز تحقیقات بهداشت کار وزارت کار امور اجتماعی اعلام گردیده است و بر اساس این استانداردها به تولید کنندگان یا وارد کنندگان این لوازم مجوز عرضه و فروش داده میشود.

سیستم های مدیریتی ایمنی و بهداشت حرفه ای که با اسامی OHSAS 18001 یا BS8800 معرفی میشوند نیز برای اجرا نیازمند یک سری استانداردهایی هستند تا بر آن اساس برنامه ریزی و پیاده سازی شوند . در واقع بنیان و اساس این سیستمهای مدیریتی استانداردهایی است که هرسازمان برای خود برمیگزیند و سعی میکند تا اهداف و برنامه هایش را برای رسیدن به آن استانداردها شکل دهد .

/ 0 نظر / 151 بازدید