ایمنی مبتنی بر رفتار را بهتر بشناسیم

ایمنی سنتی بر این باور است که :

     حوادث معلول شرایط است!

   اجبار در اجرای قوانین ایمنی را بهبود میبخشد!

    متخصصان ایمنی تامین کننده ایمنی کارگران هستد!

    کاهش آمار حوادث بیانگر عملکرد رضایت بخش ایمنی است !

    جستجو برای یافتن علل ریشه ای حوادث  منجر به بهبود ایمنی میشود!

    آگاه سازی کارکنان  برای بهبود ایمنی کافی است!

    پاداش دادن ایمنی را ارتقا میدهد!

 

وبر مبنای این باورهاست که  مدیران سنتی ایمنی سنتی را اینگونه به تصویر میکشند :

    ایمنی یک تقدم است نه یک ارزش !

    مدیریت ایمنی با مدیریت تولید وکیفیت و سایر واحدها متفاوت است!

    ایمنی به روش بهبود مستمر ارتقاء پیدا نمیکند !

 

و چون ایمنی سنتی به این دو اصل مهم اعتقادی ندارد :

    وجود فرهنگی در محیط کار  که به اهمیت ایمنی معتقد باشد !

    وجود یک سیستم مدیریتی  قوی و مسئولیت پذیر!

 

 علی رغم همه تلاشهایش  عاقبت در محیط کار شکست میخورد .

 

اما ایمنی مبتنی بر رفتار چیست که اینروزها اینقدر با اهمیت جلوه کرده است ؟

 

در وهله اول فهم  ایمنی مبتنی بر رفتار آسان بنظر میرسد اما مرحله اجرا و استقرار آن مشکل است

 

 ایمنی مبتنی بر رفتار چه چیزی هست ؟!

      ابزاری عالی  است برای جمع آوری اطلاعات در مورد کیفیت سیستم مدیریت ایمنی در صنعت.

      روشی علمی است برای آگاهی از اینکه چرا افراد برای ایمن بودن به روش خاصی رفتار میکنند؟

        هنگامی که ایمنی و حفاظت یک ارزش عمیق بشمار نمی آید اقداماتی  در جهت ایجاد و استقرار فرهنگ فعال ایمنی ارائه مینماید.

 

و اما ایمنی مبتنی بر رفتار چه چیزی نیست ؟!

      فقط در مورد مشاهدات و بازخور ها نیست

      فقط در مورد رفتار کارکنان صف بحث نمیکند

      جایگزینی برای تکنیک مدیریت ریسک به روش های سنتی نیست

      برای اثبات تقلب و دستکاری های افراد و کنترل آزار دهنده آنان نیست

      برای مچ گیری کارکنان و اتهام زنی به آنان نیست

      تمرکز بر حوادث بدون توجه به رفتار کارکنان نیست

      فرایندی بدون نیاز به مداخله کارکنان نیست

 

ایمنی سنتی با بکارگیری تنها 4 اصل سعی میکند  ایمنی در کارگاه استقراریابد :

      تلاش در جهت کاهش خطرات

      وادار کردن کارگران به کارکردن با حفظ فاصله از خطرات

      حفاظت  ازکارگران یا هشدار به آنان در مورد خطرات

      آموزش به کارگران در مورد نحوه ایمن کارکردن در برابر خطرات

 

در حالیکه ایمنی مبتنی بر رفتار با استفاده هوشمندانه از 7 اصل مبتنی بر اصول مدیریت یکپارچه  ایمنی را همچون ارزشی در سراسر عمر یک سازمان حفظ کرده و ارتقاء میدهد:

 

1- مدیریت راهبردی :

      خط مشی ارزشها - تعهدات

      اهداف و مقاصد ایمنی

      هزینه های اجرای ایمنی

2- مسئولیت پذیری و پاسخگویی:

      مسئولیتهای مدیران و کارکنان

      مسئولیت اجرائی

/ 1 نظر / 344 بازدید
احمدوند

با سلام و احترام – فرصتي پيدا شد تا در اين محيط علمي كه با همت و تلاش قابل تقدير شما فراهم شده است ، لحظاتي را به تحقيق بپردازم . برايتان در گسترش فرهنگ سلامت آرزوي توفيق روز افزون آرزو دارم