هشتم اردیبهشت : روز جهانی ایمنی وسلامت شغلی 28 آوریل 2010

 

مقدمه :

من به شخصه در چنین روزی ترجیح میدهم بجای پیام تبریک و گرامی داشت  به احترام روح همه کارگران مظلومی که در سرتاسر جهان جان خود را به دردناکترین شکل ممکن از دست میدهند تا من و شما  از آخرین امکانات و تکنولوژی ها بهره مند شویم یک دقیقه سکوت اختیار کنم ...........

در چنین روزی من پیام تسلی و تسلیت خواهم فرستاد برای بازماندگان و خانواده های دردمند این عزیزان ....بیش از این در توانم نیست.....

روحشان شاد باد

 

 تاریخچه :

 

در روز  28 آوریل سال 1989  وزارت کار کانادا مجلس ختمی  برای کارگرانی که بعلت حوادث و بیماریهای شغلی جان خود را ازدست داده بودند برگزارنمود. 

در این مجلس از طرف دولت کانادا توافق گردید تا هرساله در چنین روزی مراسم یادبودی  برای ادای احترام به کسانی که در حین کار جان خود را از دست میدهند برگزار گردد.

در سالهای بعد کشور آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپائی به این جمع پیوستند و از  سال 2003 سازمان بین المللی کار این روز را تحت عنوان "روز جهانی ایمنی وسلامت شغلی " به جهانیان معرفی نموده و با هدف پیشگیری از حوادث وبیماریهای شغلی مراسمی را در این روز که در ایران مصادف با 8 اردیبهشت ماه است برگزار می کند .

روز جهانی ایمنی وسلامت شغلی در واقع یک فعالیت سالیانه بین المللی برای نهادینه کردن کار سالم و ایمن در سرتاسر جهان است که در    28اوریل هر سال این  مراسم برگزار می شود .

برگزاری این مراسم یک بخش مهم از استراتژیهای جهانی سازمان بین المللی کار برای ارتقائ ایمنی وسلامت شغلی در همه محیط های کاری است .که باعث ارتقائ آگاهیهای مردم وهمچنین افزایش امنیت وسلامت در محیط کار می شود .

سازمان بین المللی کار ILO    از برگزاری این مراسم توسط کلیه دولتها ،سازمانها وبخش های خصوصی وکارفرمایان وکارخانجات حمایت وپشتیبانی می کند .

شعار امسال روز جهانی ایمنی و سلامت شغلی عبارتست از :

 Emerging risks and new patterns of prevention in a changing world of work

 طرح های جدید برای پیشگیری از خطرات غیرمنتظره و نوظهور در دنیای کار

واما اگر بخواهیم با خودمان روراست باشیم

باید اقرار کنیم که سهم کشورهایی مثل ایران در این روز هنوز فراتر از یک شعار نیست

 

با امید به روزی که از شعار به شعور برسیم

/ 1 نظر / 40 بازدید

چه رنجي مي كشد آنكس كه انسان است و از احساس سرشار است.