آشنائی با سیستمهای نظارتی بر " مدیریت ایمنی و بهداشت " در کشورهای درحال توسعه

1-  وزارت منابع انسانی سنگاپور

در کشور سنگاپور که یکی از کشورهای درحال توسعه در منطقه جنوب غرب آسیا میباشد" وزارت  منابع انسانی (Ministry of Manpower ) "وظیفه نظارت بر چگونگی عملکرد " مدیریت ایمنی و بهداشت " در واحدهای صنعتی این کشور را برعهده دارد.

شما میتوانید در سایت اینترنتی این وزارتخانه آمار  " حوادث" و " بیماریهای " محیط کار را بطور کامل مشاهده نمائید. جزئیاتی که در این جداول درج شده حاکی از اهمیت  اطلاع رسانی و برنامه ریزی  از دیدگاه مدیران این کشور  در زمینه ایمنی و بهداشت میباشد. 

وزارت منابع انسانی سنگاپور در سال 2009 اعلام کرد که ضریب تکرار حادثه( AFR) در کشور برابر با 1.8 میباشد و تا سال 2018 این رقم میبایست کاهش یابد.

در سنگاپور در سال 2009 به ازای هر 100 هزارکارگر2.9 مورد مرگ بعلت کار  و 446 مورد حادثه اتفاق افتاد. طی همین مدت به ازای هر 100 هزارکارگر 19.3 مورد بیماری شغلی کشف و ثبت گردید.

 

خط مشی این وزارت خانه چنین اعلام شده است:

توجه اکید بر ایجاد و استقرار " فرهنگ ایمنی و بهداشت" در تمام محیطهای کاری .

همچنین این وزارتخانه برای مدیران صنایع پیامی با این مضمون دارد :

1- مدیریت ضعیف و ناکارآمد ایمنی منجر میشود به افزایش هزینه های شما .

2- مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال ایمنی و بهداشت محیط کار هم وظیفه کارفرما و هم کارکنان است.

 

/ 2 نظر / 48 بازدید
قاصدک

ممنون از وبلاگتون من دانشجوی مهندسی hse دانشکده نفت آبادانم مزاحمتون می شیم

رضا

ضمن تبریک سال نو ، اتفاقی به سایت شما مراجعه کردم. شاهد مطالب خوبی در سایت شما بودم.گفتم بدینوسیله از زحمات شما تشکر کنم. در ضمن اگر مطالبی در زمینه ایمنی برق خواستید می توانید از سایت بالا یا آدرس ذیل استفاده نمایید : WWW.Electricalsafety.blogfa.com و WWW.Electric-safety.blogspot.com