جایزه ملی کیفیت

 

 

این جوایز ابعاد مختلفی دارند از یک سو مفاهیم کیفیت و سرآمدی کسب و کار را به زبان شیوا بیان کرده و یک الگوی نظام‌مند را برای طرح‌ریزی و استقرار نظام‌های مدیریت جامع ارایه می‌نماید و از سوی دیگر ابزار سیستماتیک خود ارزیاب می‌باشند و به سازمان‌ها کمک می‌کند که نظام مدیریت و عملکرد خود را براساس معیارهای معین ارزیابی نموده و با حرکت به سوی نظام کیفیت جامع، اهداف متعالی همچون افزایش رضایت مشتری، افزایش مشارکت کارکنان، بهبود مستمر، دستیابی به نتایج پایدار مالی و اقتصادی را محقق سازند که از اصول مهم کیفیت در جامعه می‌باشند.

تمامی جوایز کیفیت براساس ارزیابی عملکرد متقاضی جایزه و با توجه به معیارهای مشخص، اعطاء میشود. به هنگام اعطای جوایز کیفیت می بایست یک ارزیابی درست و همه جانبه از فعالیتهای کیفیتی مؤسسه (از قبیل رضایت مشتری) ، پایداری تولید و مطابقت با نیازمندیهای مشتری انجام پذیرد.

در طراحی جوایز ملی کیفیت باید به سه مفهوم ارزشی ، کارکردی و ملی جوایز کیفیت توجه شود. این مفاهیم بشرح زیراست :

الف) مفاهیم ارزشی جایزه ملی کیفیت

جوایز کیفیت بعنوان پشتوانه ای از تلاش ، کوشش و نظریه ها ، اطلاعاتی را بهمراه دارند که بیانگر جدیت سازمان متقاضی در استقرار کیفیت و اهمیت دادن به آن است . این اطلاعات مفاهیم ارزشی را به وجود می آورند که برخی ازآنها بشرح زیرهستند:

1) ارزش نهادن به کارشناسان ، محققان و افرادی که درسازمان به کیفیت بها می دهند.
     2) ارزش نهادن به مدیرانی که در سطوح مختلف خود را متعهد به استقرار کیفیت می دانند.
     3) ارزش نهادن به تولید که تحقق مطلوب آن هدف اصلی سازمان است .
     4) ارزش نهادن به الزامات مشتری که حیات سازمان در گرو رضایت اوست .

ب ) مفاهیم کارکردی جایزه ملی کیفیت

جوایز کیفیت نمادی از فعالیت های مختلفی است که در همگرایی خود، محصول و یا سازمانی را به وجود می آورند که برتر از محصول سایرسازمانهاست . بنابراین مفاهیم کارکردی زیر را در خود دارد.

1) ساماندهی به تولید 
     2) ساماندهی به سازمان 
     3) ساماندهی به روابط کار
     4) ساماندهی به روابط نیروی انسانی با مدیریت

ج ) مفاهیم ملی جایزه ملی کیفیت

در سطوح عملی بایستی توجه داشت که چنین جایزه ای در حقیقت یک نماد ملی است که بایستی درآن بدوعامل بسیار مهم توجه داشت .

1) سلامتی نظام ارزیابی و بی شائبه بودن آن و احترام مردم به آن درطول زمان ، این سلامتی در گرو انتخاب ارزیابان مجرب و بیطرف امکانپذیر است که بتوانند فرآیند ارزیابی را با دقت و وسواس انجام دهند.

2) دقت و ارزش آفرینی به عنوان مقیاسی برای ارزش گذاری ملی به فعالیت های یک موسسه.

  اسامی تعدادی از برندگان جایزه ملی کیفیت تا کنون

1- شرکت پاکشو
2 – صنایع جنگ افزار سازی تهران
3 – شرکت کربن ایران
4 – شرکت مخابرات استان اصفهان
5 – شرکت اکسیژن ملائکه
6 – شرکت پالایش نفت بندر عباس
7 – شرکت مهاب قدس
8 – شرکت پالایش نفت سرخون و قشم
9 – شرکت پالایش نفت تبریز
10- شرکت محور سازان ایران خودرو
11 – شرکت فرآورده های نسوز تبریز
12 – شرکت ذوب آهن اصفهان
13 – شرکت برق منطقه ای تهران
14 – شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران

 

 

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید