هفت گام برای پیشگیری از بیماریهای اسکلتی – عضلانی (MSI) در محل کار

هدف از پیشگیری :

هدف از اجرای برنامه پیشگیری از MSI کاهش یا حذف هرگونه ریسک فاکتور ی است که بتواند منجر به آسیب اسکلتی عضلانی گردد .

روش انجام کار :

برای اجرای پیشگیری از بروز MSI   هفت مرحله بعنوان مراحل اجرای برنامه طراحی شده که  توالی اجرای مراحل اجباری نمیباشد و در یک زمان میتواند بیش از یک مرحله به اجرا در آید.

گام اول : مذاکره

مذاکره با کمیته ایمنی و بهداشت یا نمایندگان ایشان در طول اجرای برنامه

گام دوم : آموزش

آموزش به کارگران در مورد ریسک فاکتورها – علائم و نشانه های تشخیصی آسیب و اثرات بالقوه آن بر سلامت فرد

گام سوم : شناسایی خطرات

ابتدا بایستی مشاغلی که ریسک MSI  دارند را شناسائی   و سپس عوامل بیماریزا  در این مشاغل را  با استفاده از فرم 1 و2 مشخص نمود.

گام چهارم : ارزشیابی خطرات

با استفاده از فرم 2 مشاغل را از جنبه ریسک فاکتورهای موجود  بایستی اولویت بندی کرد و سپس در هر شغل یا وظیفه ریسکهای موجود را باید درجه بندی نمود ( بسته به شدت و تعداد آسیبهایی که میتواند ایجاد کند )حتی میتوان این ارزشیابی را به کارگرانی که در محیط  کار مشابه دارای  شغل مشابه با افراد مورد سنجش هستند نیز تعمیم داد.

گام پنجم : کنترل خطرات

برای کنترل خطرات و عواملی که منجر به بروز MSI میشوند بسته به نوع شغل – امکانات و... باید فرآیندی طراحی و اجرا نمود . این فرآیند باید قابلیت کاهش یا حتی خذف مخاطرات را داشته باشد

گام ششم : مهارت آموزی

هریک از کارگران باید مهارت کنترل ریسک فاکتورهای MSI را فراگیرد .

گام هفتم : ارزشیابی تمام مراحل فوق

اثر بخشی برنامه ای را که اجرا میکنید باید بتوانید ارزشیابی نمائید مهم ترین  شاخص هایی که مورد نظر هستند : میزان اثربخشی برنامه بر کاهش یا حذف ریسک های MSI  .

چنانچه پس از ارزشیابی مشخص شد در برخی مشاغل ریسک ها بطور موءثری کنترل نشده  باید مراحل هفت گانه فوق مجددا تکرار شوند.

 

فرم شماره 1- فرم شناسائی ریسک فاکتورهای MSI

انواع ریسکهای رایج MSI

بالابردن

پائین آوردن

 وحمل دستی بار

هل دادن

و کشیدن بار

چنگش ابزار(grip)

حرکات تکراری

وضعیت بدنی (posture)درهنگام کار

استرس (فشار) موضعی بر اندامها

محیط کار

سازماندهی و برنامه ریزی کار

 

فرم شماره 2- فرم ارزیابی ریسک فاکتورهای MSI

هدف : برای تعیین ریسک های بالا ازبین کلیه ریسک های شناسایی شده در وظائف فیزیکی ( کارهای یدی )

تاریخ :      روز    ماه    سال          عنوان شغلی یا وظیفه کارگر :           نام و سمت  تکمیل کننده فرم :

جدول 1-2 : خلاصه ریسک فاکتورها

ریسک فاکتور

ریسک متوسط ( از جدول 1 )

ریسک بالا ( از جدول 2 )

فشار و استرس وارده

 

 

حرکات تکراری

 

 

چنگش قدرتی

 

 

بلند کردن / پائین آوردن

 

 

پوسچرهای نامناسب

 

 

ارتعاش

/ 2 نظر / 389 بازدید
بهمن ممبینی

با درود خوشحالم که اولین نفر هستم که از این مطلب دبدن کردم مطلب مفیدی هست سپاس فراوان شادمان و سبز باشید

رضا

سلام سایت جالب ومفیدیه با آرزوی موفقیت