به مناسبت اول آبان روز آمار و برنامه ریزی

آمار حوادث ناشی از کار

استان هرمزگان در سال 1388

لازم به توضیح است که آمار ارائه شده در واقع مربوط به حوادثی است که طی سال 1388 در 59 جلسه کمیسیون پزشکی ازجنبه تعیین میزان ازکارافتادگی حادثه دیدگان مورد بررسی قرارگرفته است . ممکن است برخی از این حوادث در سالهای قبل رخداده باشند .

 

گروههای سنی

تعداد

20-24

14

25-29

13

30-34

14

35-39

6

40-44

4

45-49

2

50 <

2

جمع

55

 

 

عامل حادثه

تعداد

ابزاردستی

12

ابزارماشینی

3

سقوط از ارتفاع

13

سقوط اشیا

4

برق گرفتگی

2

ورود اشیا به چشم

6

ضرب دیدگی

9

ماندن زیرآوار

1

گازگرفتگی

1

تصادف

1

سوختگی

3

جمع

55

 

 

عضو آسیب دیده

تعداد

دست

9

انگشتان دست

17

پا

7

انگشتان پا

2

چشم

8

جمجمه/مغز

2

ستون فقرات

4

تنه

5

سایر

1

جمع

55

 

 

علت حادثه

تعداد

بی احتیاطی

39

وسایل بی حفاظ

10

وسایل معیوب

2

تهویه نامطلوب

2

سایر علل

2

جمع

55

 

 

سابقه کاری  حادثه دیده

تعداد

<1 سال

23

1-5 سال

12

5-10 سال

15

>10 سال

5

جمع

55

 

 

شغل حادثه دیده

تعداد

تخلیه بارگیری- انبارداری

5

جوشکار- تعمیرکار- سرویسکار- برقکار- نجار

14

مونتاژکار-نصاب-فیتر-رنگ کار

8

ساختمان سازی- قالب بند- آرماتوربند

5

آشپز

6

راننده

3

نگهبان

1

اپراتورماشین آلات

4

نظافت چی

4

ملوان-صیاد-ناخدا

3

سایر

2

جمع

55

 

 

درصد ازکارافتادگی

تعداد

<10%

17

10-33%

23

33-66%

14

>66%

1

جمع

55

 

 دوستان و همکاران عزیز همانگونه که میدانید: 

 آمار زمانی ارزش علمی و کاربردی پیدا میکند که تحلیل و توصیفی نیز برآن اضافه شود لذا برای اطلاع و اگاهی بیشتر شما عزیزان در ادامه تحلیل کوتاهی از امار فوق ارائه مینمایم:

1-نزدیک به نیمی از حادثه دیدگان( 49 درصد) زیر 30 سال سن داشته اند.

2-  بیشترین عامل حادثه "سقوط از ارتفاع" بوده . بعد از آن"ابزارهای دستی" از فراوانترین عوامل حادثه آفرین بشمار میایند.

3- فراوانترین علت حادثه "بی احتیاطی " عنوان شده و بعد از آن استفاده از " وسایل بی حفاظ" بیشترین حادثه را در استان به ثبت رسانده.

4- آسیب پذیر ترین اعضای بدن در هنگام حوادث به ترتیب " انگشتان دست - دستها  و چشم ها " بوده اند .

5- همواره کم تجربه ترین کارگران آسیب پذیرترین آنها هستند بطوریکه کارگران با کمتر از یکسال  سابقه کاری بیشتر حوادث را رقم زده اند و در مجموع کارگرانی که کمتر از 5 سال سابقه کاری داشته اند بیش از 63 درصد حوادث را به خود اختصاص داده اند.

6- شکی نیست کارگرانی که در مشاغلی نظیر تعمیر کاری - جوشکاری - ساختمان سازی - نصب سازه ها و اپراتورهای ماشین آلات و در مجموع کارگران فنی کار بیشترین ریسک حادثه را دارا میباشند لیکن  حادثه گروه شغلی "آشپز" بیش از اپراتورهای ماشین آلات و حتی کارگران تخلیه و بارگیری است . در این مورد با بررسی های بیشتر برروی گزارش حوادث مشخص شد از 6 مورد حادثه برای آشپزها 4 مورد ان حادثه قطع عضو در هنگام کار با ابزارهای دستی و ماشینی بخصوص چرخ گوشت بوده که جای تامل و بررسی بیشتری دارد. 

7-  درصد ازکارافتادگی  معمولا پس از اتمام کلیه اقدامات درمانی برای حادثه دیده و بمنظور تعیین میزان ناتوانی وی برای تعیین خسارت  و غرامت دستمزد یا پرداخت مستمری به وی محاسبه میشود.  در سیستم تامین اجتماعی میزان ازکارافتادگی به 4 گستره تقسیم میشود: 

ازکارافتادگی جزئی  زیر 10 درصد: در این حالت هیچ مبلغی به حادثه دیده پرداخت نمیشود.

ازکارافتادگی جزئی  10 تا 33 درصد: که مبلغی تحت عنوان غرامت دستمزد به وی پرداخت میشود.

ازکارافتادگی جزئی 33 تا 66 درصد: مبلغی بصورت مستمری ماهانه به وی پرداخت میشود.

ازکارافتادگی کلی 66 درصد و بالاتر : مبلغی بصورت مستمری ماهانه به حادثه دیده پرداخت میگردد.

 با توجه به این  توضیحات و با توجه به جدول فوق مشخص میشود که حوادث در واقع به این روش از نظر "شدت" طبقه بندی شده اند :

حوادث جزئی :میزان ازکارافتادگی: ( زیر ١٠ درصد)

حوادث متوسط :میزان ازکارافتادگی :( ٣٣-١٠ درصد )

حوادث شدید: میزان ازکارافتادگی :( ۶۶-٣٣ درصد )

حوادث بسیار شدید : میزان ازکارافتادگی : (۶۶ درصد و بیشتر)

با این تفاسیر بیشتر حوادثی که طی سال گذشته بررسی شده در رده حوادث متوسط بوده اند و تنها یک حادثه در حد ازکارافتادگی کلی طرح شده . البته نباید این واقعیت را فراموش کرد که در بسیاری موارد کارگران گرچه درصد ازکارافتادگی جزئی یا متوسط دریافت میکنند ولی بدلایل متعدد احتمال دارد کارخود را بدلیل آسیبهای جسمی و روحی ناشی از حادثه از دست بدهند که این امر جای بررسی و تامل بیشتری دارد.

 

 

 

/ 0 نظر / 73 بازدید