تست خود شناسی( ویژه سیگاریهای که در حال ترک سیگار هستند )

اگر شما هنوز سیگار را ترک نکرده اید میتوانید با انجام این خودآزمائی میزان تمایل و وابستگی خود به سیگار را محک بزنید .

1-    اولین سیگار خود را درچه سنی روشن کردید ؟            

2-    آیا در روز بیش از یک پاکت سیگار می کشید ؟                            

3-آیا هر روز سیگار می کشید ؟                                                

4-آیا فقط زمانی که بی حوصله ، نگران و عصبی هستید سیگار می کشید؟        

5-آیا فقط به این دلیل که همکاران و دوستانتان سیگار می کشند شما نیز به سیگار روی می آورید ؟ 

6-آیا در وسایل شخصی یا لوازم خانه شما آثار سوختگی با آتش سیگار دیده می شود  ؟           

7-آیا تا کنون اتفاق افتاده که به دلیل تهیه سیگار دراواخر شب یا اوقات غیر معمول به فروشگاه بروید ؟   

 8- آیا هنگامی که سایر افراد به شما بگویند دود سیگارتان باعث ناراحتی آنها می شود ، دچار خشم شده و احساس ناخوشایندی به شما دست میدهد ؟                                                     

9-آیا هیچگاه پزشک یا دندانپزشک به شما پیشنهاد کرده که سیگار کشیدن را ترک کنید ؟            

10- آیا اغلب هنگام خرید سیگار یک جعبه (BOX ) یا چند ین بسته یکجا می خرید  ؟              

11- آیا تصور می کنید بدون سیگار کشیدن زندگی معنا و مفهومی ندارد؟                          

12- آیا شما هیچگاه به کسی قول داده اید که سیگار کشیدن را ترک کنید ؟                        

13- آیا تا کنون یک یا چند بار سیگار را ترک کرده و دوباره به آن روی آورده اید ؟            

14 آیا شما فقط تفریحاتی را انتخاب می کنید که بتوانید در حین آنها سیگار هم بکشید ؟     

15-آیا بنظر شما فردی که سیگار را ترک می کند یک شخص ضعیف و بی اراده است ؟                

16-آیا وجود تابلوی سیگار کشیدن ممنوع برای شما بی تاثیر است ؟                        

17- آیا گاهی اوقات به خاطرسیگار بحث و دعوا می کنید   ؟                                                  

 18- آیا شما با دوستان سیگاری احساس راحتی بیشتری می کنید و آنها را ترجیج می دهید؟

19 آیا امکان داشته ناخودآگاه سیگاری را روشن کرده باشید؟          

20- آیا در محیط کار بیشتر از خانه سیگار می کشید  ؟                    

21- آیا در اماکن بسته سیگار می کشید ؟                                     

22- آیا سیگار کشیدن شما در روابط با همسر یا افراد خانواده تان ایجاد اشکال کرده است  ؟                                                               

23 آیا هیچ یک از بستگان درجه یک شما مثل پدر،مادر،خواهروبرادر سیگاری هستند؟   

24- آیا همیشه سیگارهایتان را تا به آخر می کشید؟                     

25- اگر از خطرات ناشی از سیگار کاملا آگاه باشید آیا باز هم به سیگار کشیدن ادامه می دهید ؟    

 

 

ارزشیابی  فرم  تعیین میزان وابستگی به سیگار

 

برای امتیاز دهی پاسخها به صورت بلی و خیر باید باشد برای هر پاسخ بلی صفر امتیاز و برای هر  پاسخ  خیر یک امتیاز در نظر گرفته شده و برای  سؤال شماره یک اگر پاسخ زیر 18 سالگی باشد صفر امتیاز و اگر پاسخ 18 سالگی و بالاتر باشد یک امتیاز  تعلق میگیرد .

 

مجموع امتیاز ها :

 

10-0 : خطر ! وضعیت اضطراری است ! شما به شدت به سیگار معتادید ، درواقع به آن دلبسته اید . تمایل به ترک سیگار در شما وجود دارد ولی مرتبا آنرا سرکوب میکنید . اطرافیان شما بخصوص افراد خانواده تان از اینکه محیط سالم زندگی شان را با دود سیگار آلوده میسازید بسیار ناراضی هستند ، هرچند آنرا بیان نمیکنند .

شاید شما بدلیل کم اطلاعی از خطرات دود سیگار ، نسبت به سلامتی خود و دیگران بی تفاوت هستید . به هرحال آگاه باشید که خطر دود سیگار در افراد غیر سیگاری بخصوص کودکان و زنان باردار بسیار وخیم تر از افراد سیگاری است .

 

20-11 : هشدار ! علاقه شما به سیگار بیش از هرچیز دیگری است و این بسیار خطرناک است . شما در جهت ترک سیگار کوششهایی کرده اید ولی بدلایل نا معلومی ناکام بوده اید .

 خوشبختانه تا حدودی خطرات دود سیگار را میشناسید ولی اطلاعات شما کافی نیست ، در واقع آنها را باور ندارید .

در اطراف شما دوستانی هستند که با رفتارشان شما را به بیشتر سیگار کشیدن تشویق میکنند . آیا آنها را به عنوان دوست واقعی قبول دارید ؟

 

 25-21 : زنگ خطر بصدا در آمده است ! هنوز دیر نشده ، میتوانید جایگزین بهتر و سودمندتری برای سیگار پیدا کنید . اگر فرزند کوچک شما بیش از دیگر بچه ها به عفونتهای  تنفسی مبتلا میشود ، علت آن وجود دود سیگار در ریه های نازنین اوست .

دندانهای شما زودتر از موعد پوسیده میشود و شما از اینکه مرتبا به دندانپزشک سر بزنید و هزینه های     سرسام آور بپردازید  کلافه شده اید .

و شایدهم از خود میپرسید پس آنهایی که سیگاری نیستند برای رهایی از عصبانیت و استرسهای گوناگون چه  میکنند ؟

راستی چه میکنند ؟؟؟؟؟

 

تهیه و تنظیم : نیلوفر احمدی - کارشناس بهداشت حرفه ای

/ 0 نظر / 21 بازدید