# آزبست

آشنایی با جایگاه ایمنی و بهداشت حرفه ای در کانادا(استان انتاریو) بخش دوم

تاریخچه مختصری از روند قانونمند شدن  ایمنی و بهداشت حرفه ای در استان انتاریو کانادا برگرفته از سایت (انجمن ایمنی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

لیست مواد سرطانزای قطعی برای انسان در صنعت (A1)

  لیست مواد سرطانزای قطعی (A1 ) برای انسان در صنعت   نام تجاری   مقدار استاندارد   نام شیمیایی و فرمول شکل فیزیکی نوع مصارف نوع سرطان آزبست / پنبه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 132 بازدید

مخاطرات ایمنی بهداشتی رایج در بیمارستانهای عمومی

٢-    داروخانه: ü     تماس با داروهای دست ساز ü     تماس با داروهای مخدر ü     سوءمصرف داروها ü     ارگونومیکی(جابجائی دستی بار- کارنشسته- کار با کامپیوتر) ü     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 83 بازدید