# ایمنی

بخش دوم برگه های اطلاعات ایمنی - بهداشتی MSDS

     محلول دکونکس ِDeconex     1- اطلاعات عمومی:   اسامی  رایج : دکونکس نام شیمیائی : تشکیل شده از 4 ترکیب شیمیایی با این مشخصات : Tensider ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 425 بازدید

مخاطرات ایمنی بهداشتی رایج در بیمارستانهای عمومی

٢-    داروخانه: ü     تماس با داروهای دست ساز ü     تماس با داروهای مخدر ü     سوءمصرف داروها ü     ارگونومیکی(جابجائی دستی بار- کارنشسته- کار با کامپیوتر) ü     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 199 بازدید