# ایمنی

مخاطرات ایمنی بهداشتی رایج در بیمارستانهای عمومی

٢-    داروخانه: ü     تماس با داروهای دست ساز ü     تماس با داروهای مخدر ü     سوءمصرف داروها ü     ارگونومیکی(جابجائی دستی بار- کارنشسته- کار با کامپیوتر) ü     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 230 بازدید