# بهداشت_حرفه_ای

لیست مواد سرطانزای قطعی برای انسان در صنعت (A1)

  لیست مواد سرطانزای قطعی (A1 ) برای انسان در صنعت   نام تجاری   مقدار استاندارد   نام شیمیایی و فرمول شکل فیزیکی نوع مصارف نوع سرطان آزبست / پنبه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 414 بازدید

مخاطرات ایمنی بهداشتی رایج در بیمارستانهای عمومی

٢-    داروخانه: ü     تماس با داروهای دست ساز ü     تماس با داروهای مخدر ü     سوءمصرف داروها ü     ارگونومیکی(جابجائی دستی بار- کارنشسته- کار با کامپیوتر) ü     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 199 بازدید

تاثیر محیط کار بر میزان باروری زنان

عوامل فیزیکی – شیمیایی و بیولوژیکی  مخاطره آمیز برای باروری زنان در محیط کار   عامل خطر اثرات  قابل تشخیص کارکنان در معرض روشهای پیشگیری داروهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 108 بازدید