# فرماادئید_در_مواد_صاف_کننده_مو

هشدار اداره بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا OSHA

تماس با ترکیبات شیمیایی موجود در محصولات صاف کننده مو(کراتینه مو) بسیار خطرناک است. OSHAبه صاحبان و کارکنان سالنهای بهداشتی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 162 بازدید