پنج پیشنهاد برای بهبود عملکرد مسئول بهداشت حرفه ای

پیشنهاداول:  خودتان را به مدیرتان معرفی کنید

همیشه و همه جا خودتان را آنگونه که شایسته شماست معرفی کنید . شرح آنکه چه تحصیلاتی ، چه اطلاعاتی و از همه مهم تر چه مهارتهایی دارید برای مدیر شما  بسیار مهم است.

 

پیشنهاد دوم : هدف خود را در محیط کاربطور واضح و روشن شرح دهید

هرگز بدون داشتن هدف مشخص موفقیتی در انتظار شما نیست.

هدف بلند مدت بهداشت حرفه ای ارتقا و حفظ سلامت همه کارکنان است .

 اهداف  کوتاه مدت شما هم در محل کار باید بر این مبنا تعیین شود.

اهداف خود را تعیین و تدوین کرده و به مدیرتان هم به وضوح و روشنی اطلاع دهید.

اهداف شما واهداف مدیر شما باید هماهنگ باشند.

یک اصل مهم :

هرگز یک مسئول بهداشت حرفه ای در کارش موفق نمیشود مگر: در تدوین اهداف خود با مدیر کارگاه به توافق برسد

یک راهنمائی :

بهتر است قبل از شروع به کار از مدیرتان خیلی واضح و روشن بپرسید :

هدف شما از ایجاد واحد ایمنی و بهداشت در کارگاه چیست ؟

 

سپس هدف  مدیر را با اهداف کلاسیک بهداشت حرفه ای مقایسه کرده و در نهایت به یک نتیجه واحد برسید .وجود تضاد در اهداف مدیریت و اهداف بهداشت حرفه ای موفقیت شما را مختل میکند بصورت کلاسیک هدف از انجام فعالیتهای بهداشت حرفه ای در محیط کار عبارت است از:

1- حصول اطمینان از سلامت نیروی کار و کنترل بیماریها و حوادث ناشی از کار

2-حصول اطمینان از سلامت محیط کار و کنترل عوامل بیماریزا و حادثه آفرین.

 

هدف اول:حصول اطمینان از سلامت نیروی کار و کنترل بیماریها وحوادث ناشی از کار.

ابزارهای کلیدی:

آموزش بهداشت و ایمنی شغلی    و    معاینات شغلی

هدف دوم :حصول اطمینان از سلامت محیط کار و کنترل عوامل بیماریزا و حادثه آفرین.

ابزارهای کلیدی:

سنجش عوامل زیان آورمحیط کار        و     شناسائی پتانسیل های حادثه آفرین در محیط کار

توصیه هایی برای تازه کارها:

برای توصیف وضعیت ایمنی و بهداشت محیط کار هرگز از جملات  کلی استفاده نکنید

نگوئید: امسال ایمنی این کارگاه بهتر شده است .

بگوئید: حوادث امسال در این کارگاه نسبت به سال گذشته 20 درصد کاهش یافته است.

نگوئید: کارگران باید از کفش ایمنی استفاده کنند.

بگوئید: باتوجه به خطراتی از قبیل سطوح لغزنده موانع متعدد و خطر سقوط اشیاء کارگران باید از کفش ایمنی با این مشخصات  استفاده کنند.

و    هرگز فراموش نکنید :

برای رسیدن به اهدافی که تعیین کرده اید باید بصورت گروهی فعالیت کنید.

بهداشت حرفه ای یک شغل است ولی یک وظیفه نیست.

بهداشت حرفه ای مجموعه ای است از وظایف متعدد که هرگز توسط یک نفر قابل انجام نیست. (مثال: شناسائی -ارزیابی و ارائه راههای کنترلی وظیفه شماست ولی اجرای کنترلهای مهندسی وظیفه شما نیست.) پس قبل از هرکاری با هماهنگی مدیرتان یک تیم کاری تشکیل دهید .

خصوصیات تیم بهداشت حرفه ای در کارگاه عبارت است از :

 • داشتن هدفی که قبلا تدوین شده و باید به اطلاع گروه برسد.
 • داشتن راهکار مشخص برای تحقق هدف.
 • داشتن رهبر .
 • داشتن روحیه همکاری و کار داوطلبانه.
 • داشتن علم و تجربه و از همه مهمتر علاقه به فعالیت بهداشتی
 • برخی از مهمترین فعالیتهای تیم بهداشتی
 • تهیه اطلاعات آماری کارگاه بخصوص حوادث شغلی و بیماریها در سالهای گذشته.
 • شناسائی خطرات و عوامل زیان آور محیط کار
 • مشخص کردن نقاط پر خطر ( ازهر دوجنبه حادثه و بیماری ) روی نقشه کارگاه.
 • تهیه پرونده بهداشتی کارکنان .
 • تهیه گزارش کامل از وضعیت بهداشت شغلی کارگاه.
 • ارائه پیشنهاد جهت رفع مشکلات بهداشت شغلی با مبنای علمی.

نکات کلیدی:

v     در انتظار تشکیل جلسات رسمی و ارائه پیشنهادهایتان در آن جلسات نباشید .

v     شاید پتانسیلهای خطر در محیط کارتان آنقدر بالاست که لازم است هرروز به مدیر گزارش دهید .

v     سعی کنید همه گزارش هایتان مستند باشد .

v     اهمیت  وجود مسئول بهداشت حرفه ای را اینطور اثبات نمائید: با سنجش دوره ای عملکردتان و مقایسه با زمانی که شما در کارگاه نبودید .

v     سعی کنید آنقدر کارهای تخصصی در برنامه داشته باشید که شما را به سمت فعالیت های غیر مرتبط سوق ندهند

v     .

پیشنهاد سوم: راهکارهایی برای نیل به اهدافخود تدوین کنید

به عنوان مثال :

 • تشکیل پرونده های بهداشتی برای کلیه کارکنان ( رسمی  پیمانکار ، مدیران )
 • برگزاری دوره های متناوب آموزش بهداشتی- ایمنی با موضوعات مورد نیاز کارکنان ( رسمی ، پیمانکار ، مدیران )
 • انجام اقدامات کنترلی مهندسی و مدیریتیدر جهت کاهش آلاینده ها و مخاطرات

 

پیشنهاد چهارم: منابع اطلاعاتی به روز و قابل دسترس درمحل کار داشته باشید

شامل:

ü           کتابها و جزوات درسی و دانشگاهی

ü           قوانین و دستورالعملهای وزارت بهداشت وزارت کار وسازمان تامین اجتماعی

ü           دستورالعملها و مقررات  کارخانه

ü           نشریات مختلف بخصوص با موضوعات بهداشتی ایمنی و مدیریت

وفقط به اینها اکتفا نکنید داشتن اطلاعات به روز از مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور و تا حدی دنیا شما را در نظر مدیر مقبول تر میکند

 

پیشنهاد پنجم : به قلب محیط کار و میان کارکنان بروید

آگاهی و اطلاع کامل از  شرایط محیط کار وکارکنان و آنچه میان محیط کار و کارکنان میگذرد بخشی از ماهیت کار شماست.

هرگز از عهده انجام چنین کاری بر نخواهید آمد مگر به اتفاق تیم بهداشتی  که قبلا تشکیل داده اید

/ 0 نظر / 163 بازدید